Hop til hovedindholdet

BørneSpecialisterne logo

Sanseintegrationsbehandling - Baseret på viden om sanserne og deres funktion


Dato og tid

Onsdag d. 4. september 2024 kl. 09:00 til fredag d. 6. september 2024 kl. 16:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 21. august 2024 kl. 12:00

Sted

BørneSpecialisterne, Bronzevej 11, 5250 Odense SV BørneSpecialisterne
Bronzevej 11
5250 Odense SV

Sanseintegrationsbehandling - Baseret på viden om sanserne og deres funktion


Arrangementsbeskrivelse

 

 

Kursets primære fokus er sanseintegrationsbehandling. Målet er, at deltagerne får viden om, hvordan de forskellige sanseintegrationsforstyrrelser kan behandles i et terapilokale med ophæng og ved brug af redskaber, der stimulerer de forskellige sansesystemer. Vi vil i fællesskab omsætte denne viden til hverdagsaktiviteter, som kan være til gavn for børn med sanseintegrationsforstyrrelser.

Teori inddrages i forhold til at give en forståelse af, at viden om sanserne og deres funktion danner grundlag for tilrettelæggelse af behandlingen.

 

Det teoretiske udgangspunkt er Anita Bundys kliniske observationer beskrevet i: Bundy, Anita C., Shelly J. Lane & Elisabeth A. Murray: ”Sensory Integration Theory and Practice”, second edition. F.A Davis Company.

Deltagere vil skulle læse nogle artikler på forhånd.

 

Målgruppe: Ergoterapeuter og Fysioterapeuter der arbejder med børn med lettere motoriske vanskeligheder.

 

Underviser: Ergoterapeut Ulla Sparholt, Fjordskolen, Aabenraa Kommune

 

Indhold: Undersøgelsesdelen ift. sanseintegrationsbehandling tager primært afsæt i dyspraksiforstyrrelser (børn der har vanskeligheder med motorisk planlægning) og afdækkes med Bundys kliniske observationer. Dermed tager undersøgelsesdelen primært udgangspunkt i børn i skolealderen, imens den teoretiske referenceramme også kan anvendes til yngre børn.

 

Kurset vil bl.a. indeholde:

·       Behandling af de forskellige sanseintegrationsforstyrrelser (modulation og dyspraksi)

·       Sammenhængen mellem sanseintegrationsbehandling og viden om sanserne og deres funktion

·       Casearbejde på baggrund af videooptagelser hvor skolebørn undersøges med Bundys kliniske observationer

·       Teoretisk gennemgang af nyere sanseintegrationsteori og Fidelity- troværdighed ift. Ayres sanseintegration

·       Gennemgang af de forskellige modulations- og praksisforstyrrelser og deres betydning for barnets hverdag

·       Arbejdsformen vil veksle mellem teori og praksis

 

Der udleveres på kurset:

·        Materiale til undervisning.

·        Folder fra 2018 om sanseintegrationsbehandling udarbejdet af Ulla Sparholt

 

Litteraturhenvisning:

(Der vil på kurset bl.a. blive taget udgangspunkt i følgende Litteratur)

·       Bundy, Anita C.,  Shelly J. Lane & Elisabeth A. Murray: ”Sensory Integration Theory and Practice”, second edition. F.A Davis Company.

·       Miller, Lucy Jane 2006 ”Sensational kids - Hope and help for children with Sensory Processing Disorder (SPD)”. G.P Putnams’s and sons, New York, USA

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

BørneSpecialisterne
Sanne Nielsen

Tlf: +45 42676968
kursus@bornespecialisterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

BørneSpecialisterne
Sanne Nielsen

Tlf: +45 42676968
kursus@bornespecialisterne.dk