Hop til hovedindholdet

BørneSpecialisterne logo

Waldon Approach Kursus


Dato og tid

Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 08:30 til tirsdag d. 22. oktober 2024 kl. 17:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 7. oktober 2024 kl. 12:00

Sted

BørneSpecialisterne, Bronzevej 11, 5250 Odense SV BørneSpecialisterne
Bronzevej 11
5250 Odense SV

Waldon Approach Kursus


Arrangementsbeskrivelse

Waldon Approach Kursus

 

Kursusdagene er en blanding af teori og øvelser, så kursisterne får en teoretisk og praktisk forståelse for, hvorfor og hvordan træningen tilrettelægges og udføres som facilitator/træner.

Kort fortalt, er Waldon Approach en nonverbal læringsterapi, som er udviklet af den engelske neurolog Geoffrey Waldon i 1970’erne.  Waldon Approach har både fokus på en sansemotorisk og kognitiv tilgang.

Læringsaktiviteterne har det formål at træne de udviklingsstadier og give mulighed for at tilegne sig de læringserfaringer et neurotypisk barn gør sig gennem leg i de første leveår. Læringserfaringer som et barn med forsinket udvikling kan have sprunget over i sin tidlige barndom.

Waldon Approach kan bl.a. være med til at skabe og udvikle: kropsintegration, koordination, rumlig orientering, håndfunktion, manipulation af genstande og redskaber, bevægemønstre med rytme og flow, egen motivation, uafhængighed, opmærksomhed, egen udforskning af omverdenen, danne begrebsbaserede erfaringer, fleksibilitet i tankegangen samt at kunne træffe hensigtsmæssige valg. Alle sammen dele, der udgør et nødvendigt fundament for videre udvikling og læring for førskolebarnet.

Metoden er diagnose uafhængig og henvender sig til alle aldre med en forsinket udvikling, udviklingsforstyrrelse, syndrom, hjerneskade, m.m.

Waldon Approach har bl.a. været et tilbud på Feuerstein instituttet i Jerusalem i en årrække, og det var her kursusunderviseren for første gang stiftede bekendtskab med metoden i 2016. Der har siden 2017 været afholdt 6 kurser i Waldon Approach i Danmark, heraf var de første 3 med udenlandsk underviser.

 

Formål:
Waldon Approach metoden er udviklet ud fra studier af små børns normale bevægelser og leg. Den bygger på de erfaringer et normalt barn gør sig i de første 0-3 leveår og for nogle læringsaktiviteter op til 5-7 år.

Det er målet, igennem læringsaktiviteterne, at barnet opnår en fundamental og generel forståelse “af sig selv”, deres tilstedeværelse i rummet og kroppen gennem selvmotiverende, uafhængig og underholdende leg.

Metoden tager udgangspunkt i en forståelse af, at bevægelse er den vigtigste kilde for læring. At al menneskelig forståelse bygger på organisering af bevægemønstre i tid og rum. Bevægelse gør at vi får interesse for ting, rum og udforsker omverdenen. Ud fra dette udvikler vi mere abstrakt tænkning.

Der er derfor fx. altid fokus på at facilitere til store energiske og gentagne kropsintegrerede bevægemønstre i en Waldon lektion.

Tilgangen er nonverbal og som træner/facilitator prompter og guider man bagfra eller fra siden, ligesom man hele tiden sikrer at give den nødvendige støtte, så barnet oplever succes med fokus på processen.

Waldons læringsaktiviteter deles op i fundamentale læringsaktiviteter og i ”lær at lære aktiviteter”. Disse aktiviteter er struktureret opbygget og danner rammen for træningen. Lær at lære aktiviteterne udvikler begrebsdannelse fra ca. 27 mdr. til 5-7 år.

 

Målgruppe: Fagpersoner og forældre

 

Underviser: Laila Sihvonen, ergoterapeut og certificeret Waldon Approach underviser.

Ved spørgsmål vedr. det faglige  indhold er du velkommen til at kontakte Laila på tlf. 26 87 04 91.

 

Forplejning: Let morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og the løbende igennem dagen

 

Antal deltagere: max 20 deltagere

 

Indhold:

·       Kurset indeholder teoretisk og praktisk gennemgang
·       Der udstedes certifikat efter deltagelse i begge dage

 

Litteraturhenvisning:

·       Autisme and learning af Walter Salomon

·       Every Child Can Learn af Katrin Stroh, Thelma Robinson og Alan Proctor

 

Dato: Den 21. og 22. oktober 2024, begge dage kl. 8.30 – 17.00

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

BørneSpecialisterne
Sanne Nielsen

Tlf: +45 42676968
kursus@bornespecialisterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

BørneSpecialisterne
Sanne Nielsen

Tlf: +45 42676968
kursus@bornespecialisterne.dk